Emigracja wojenna a praca w handlu – aktualne zmiany

Emigracja wojenna a praca w handlu

Emigracja wojenna a praca w handlu – aktualne zmiany

W minionych miesiącach Polska przyjęła rzesze osób, uciekających z terenów Ukrainy w ramach największej fali uchodźczej po II wojnie światowej. Jej natężenie spada wraz z kolejnymi wojennymi tygodniami, lecz nie zmienia to kluczowego faktu: w liczbach bezwzględnych mówimy o milionach osób, goszczących na terenie państwa polskiego.

W momencie, gdy pół roku od wybuchu wojny za nami, należy przyjrzeć się temu, jak ta szeroko zakrojona zmiana ludnościowa wpływa na polską gospodarkę. Szczególnie istotna staje się w jej kontekście praca w handlu, potencjalnie najbardziej absorbującym zawodowo obywateli Ukrainy.

Działania wojenne powodują, że w pierwszej kolejności do Polski udają się ukraińskie kobiety oraz dzieci – mężczyźni w dużej mierze pozostają na miejscu jako zaangażowani w wojnę. Ta grupa w powszechnym odczuciu obiera handel jako swój pierwszy kierunek zawodowy i właśnie tam stara się odnaleźć w nowych realiach. Już w końcach kwietnia, po dwóch miesiącach od wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie, Główny Urząd Statystyczny potwierdził to swoim badaniem.

Jego wyniki wykazały, że już na tak krótkim dystansie czasowym aż 24 proc. firm z sektora handlu detalicznego odczuła dodatkowy napływ pracowników z Ukrainy. Poinformowano również o tym, że największy odsetek takich przedsiębiostw zidentyfikowano w branży HoReCa (zakwaterowanie i gastronomia) – sięgał on tam aż 45,7 proc. Na drugim miejscu znalazło się przetwórstwo przemysłowe, z odsetkiem deklaracji na poziomie 27,9 proc.

To jednak dopiero początek fali. Według danych, podawanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ponad dwa miesiące później – w początkach lipca – od momentu wybuchu wojny w Ukrainie pracę w Polsce znalazło ponad 270 tys. uchodźców. Zdecydowaną większość z nich, bo aż 194 tys., stanowią kobiety.

Informacje, na których opierają się statystyki, zbierane są poprzez system, stworzony w początkach marca tego roku. W ramach specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, pracodawca zatrudniający uchodźcę musi w ciągu 14 dni powiadomić właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy. Rejestracja zgłoszeń odbywa się online, za pośrednictwem strony praca.gov.pl.

Oficjalne ministerialne statystyki są bezpośrednim odzwierciedleniem danych, zebranych w ten sposób. Ich zbiór będzie się z czasem tylko powiększał – okres zatrudniania obywateli Ukrainy na bazie uproszczonego systemu został w lipcu wydłużony do 24 miesięcy.

W początkach ww. miesiąca powstał także dodatkowy portal, zbierający oferty pracy dla obywateli Ukrainy. Znajdziecie go pod adresem pracawpolsce.gov.pl.

Perspektywa, rysująca się przed polskim rynkiem pracy, staje się tym samym nie tyle wielomiesięczna, co wieloletnia. Handel w tym większym stopniu wychodzi więc naprzeciw wygenerowanemu zapotrzebowaniu. Na wysokości zadania stają również dostawcy technologii informatycznych.

Przykładem odpowiedzialnego działania może być między innymi firma Soneta. Producent z dwudziestoletnim doświadczeniem, z powodzeniem dostarczający wielokrotnie nagradzane oprogramowanie klasy ERP – enova365 – w minionych miesiącach dokonał istotnej aktualizacji.

Według danych, opartych o analizę porównawczą języków, między mową ukraińską i polską zachodzi 30% zgodność słów. To baza, która umożliwia nam kierowanie podstawowych komunikatów względem siebie nawzajem. Jest jednak dalece niewystarczająca, by zapewnić sprawną wymianę informacji o wyższym poziomie skomplikowania. Ta zaś jest niezbędna, by przeprowadzić sprawny onboarding pracownika z Ukrainy, wtajemniczając go w realia pracy w Polsce.

W związku z tym, wykorzystywane w tysiącach przedsiębiorstw oprogramowanie enova365 wyposażone zostało w pełne tłumaczenie na język ukraiński. Ruch, z uwagi na różnorodność branż, w których wykorzystywany jest system, ma charakter kompleksowej pomocy dla polskiego biznesu w obliczu dynamicznych zmian. Szczególnie aktywnie korzystają z niej firmy handlowe.

Obecność języka ukraińskiego w samoobsłudze pracowniczej chroni przed przeciążeniem kolejne działy firm. Zyskują pracownicy HR oraz księgowość – osoby, które jako pierwsze dbają o poprawne wdrożenie zatrudnionych z Ukrainy w nowych realiach. Szczególnie istotna w ich wypadku staje się możliwość przyjmowania wniosków i elektronicznych dokumentów w języku ukraińskim. Tym samym znika konieczność dodatkowej opieki nad nowymi pracownikami, związana z niezbędnym tłumaczeniem wypełniania polskiej wersji wniosków.

Dzięki systemowej obecności języka ukraińskiego osoby, które dotychczas funkcjonowały w zupełnie innym środowisku, lepiej rozumieją polskie prawo pracy. Prostsze do zrozumienia stają się również realia danego przedsiębiorstwa. W efekcie znika bariera językowa w formalnych kwestiach.

Jej brak przekłada się bezpośrednio na szybkie wejście nowego pracownika w ramy, w których funkcjonuje pracodawca. Zatrudniony uchodźca wojenny lepiej rozumie, z jakimi zadaniami ma do czynienia. To element istotny jednostkowo, który jednak dodatkowo na znaczeniu zyskuje w ujęciu ogólnokrajowym. Powszechna obecność oprogramowania w języku ukraińskim w tysiącach miejsc pracy znacząco przyspiesza proces transformacji, przed którym stoi zarówno sam handel, jak i polski rynek pracy w swoim ogólnym ujęciu.

Soneta to jeden najchętniej wybieranych dostawców rozwiązań informatycznych w polskich firmach, zajmujących się zarządzaniem i finansami. Producent przykłada szczególną uwagę do regularnego przygotowywania aktualizacji, związanych z bieżącymi zmianami w krajowym prawie. Dopasowanie systemu do przepisów, jak i dostarczenie wymaganych rozwiązań na czas są dla wielu Klientów podstawowym wyznacznikiem przy zakupie systemu ERP.

Całość obecnego otoczenia prawno-technologicznego wyraźnie zmierza tym samym do powolnego zamknięcia okresu wstępnego. Za nami pierwsza, największa fala uchodźcza, wobec której stworzone zostały sprzyjające warunki do rozpoczęcia pracy w Polsce oraz początkowej integracji z naszym społeczeństwem.

Sytuacja jest zarazem jednak daleka od zupełnej stabilizacji. W niepewnych czasach szczególnie warto jest więc bazować na sprawdzonych rozwiązaniach, kierując się zaufaniem do firm, których celem jest niezmienny, stabilny rozwój polskiego biznesu. Przez najbliższe miesiące szczególnie warto śledzić bieżące zmiany w prawie i poruszać się w nich przy pomocy jakościowej asysty technologicznej.

Oprogramowanie firmy Soneta jest obecne w wielu branżach i gałęziach gospodarki. System enova365 przez dwie dekady obecności na rynku został wdrożony w kilkunastu tysiącach firm, niezależnie od ich rozmiaru. Obecność języka ukraińskiego w szeroko rozpowszechnionych programach jest dużą pomocą dla tysięcy nowozatrudnionych osób. Jej efekty będziemy dostrzegać z dnia na dzień.

Najnowsze posty

Scroll to Top