Planowanie produkcji w obrębie systemu ERP

Greysoft system ERP Enova
Nowoczesne systemy, wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, z roku na rok stają się bardziej kompleksowe. Korzystanie z kilku programów nie jest już wymagane, by utrzymywać konkurencyjność na rynku. Dobrym przykładem służy rozwój systemów ERP, które w modułach produkcyjnych coraz sprawniej odciążają dotychczas stosowane programy MES (Manufacturing Execution System).

Całościowa kontrola nad procesem produkcji
 

Kluczem do sprawnego planowania produkcji w systemie ERP jest bezpośredni dostęp do obecnego w nim modułu handlowo-magazynowego. Przykładem takiego w pełni zintegrowanego systemu jest między innymi enova365 – oprogramowanie polskiego dostawcy, firmy Soneta. Dzięki powiązaniu modułu Produkcja z zasobami funkcjonalności handlowych oraz magazynowych rozplanowanie procesu staje się łatwiejsze. Zyskujemy bieżący dostęp do zasobów, którymi dysponujemy, co przekłada się na kontrolę całej operacji produkcyjnej. W razie potrzeby enova365 bez problemu importuje również dane z innych narzędzi, wspierających produkcję. System sprawnie integruje się z powszechnie stosowanymi rozwiązaniami w firmach produkcyjnych.

Ścisłe powiązanie z kadrą pracowniczą

Informacje o zasobach zostają przyporządkowane do zdefiniowanych w systemie pracowników. Każdy z nich ma swoją funkcję i rolę w procesie produkcji – enova365 w pełni odwzorowuje strukturę firmy. Rozwiązanie bazuje na danych o pracownikach, zgromadzonych na co dzień w module Kadry Płace. Na bazie wiedzy o zasobach oraz roli danego członka zespołu produkcyjnego, dostępne materiały zostają przyporządkowane do danej osoby. W efekcie dochodzi do wyeliminowania potencjalnych błędów ludzkich, możliwych do wystąpienia przy ręcznym planowaniu działania grupy.

Sprawna orientacja w czasie produkcji

Każde zlecenie produkcyjne, wprowadzone w obrębie systemu, można zaplanować w czasie. W zależności od potrzeb, możemy zaprojektować swój plan zarówno od początku – wykorzystując datę rozpoczęcia naszego projektu – jak i od końca, gdzie kluczową rolę odegra zaplanowany przez nas deadline.

Dodatkowo, do każdej z użytkowanych przez nas linii produkcyjnych, można podpiąć osobny kalendarz, odpowiadający naszym planom i potrzebom. Definicja kalendarza jest zupełnie swobodna. Można go podporządkować pod dowolne daty. W ramach harmonogramu możliwe jest również zaznaczenie nieplanowanych wcześniej działań o charakterze globalnym. Adnotacja o awarii danych urządzeń szybko przenosi się na całość zastosowanego kalendarza, wpływając bezpośrednio na plany konkretnych pracowników. Dzięki temu możliwe staje się wprowadzanie zmian do harmonogramu całej produkcji, zależnie od bieżących potrzeb.

Korzyści z perspektywy pracowniczej

Kompleksowość i wyczerpujący charakter struktury systemu enova365 wpływa również na komfort działania pracownika. Z modułem produkcyjnym powiązana jest również funkcja Koszty Projektów, dzięki której wynagrodzenia osób działających przy danym projekcie są precyzyjnie rozdzielane. Przepływ informacji między pracownikiem a zlecającym mu zadania przełożonym, w bieżący sposób stymuluje moduł Workflow. Również on jest w pełni zintegrowany z resztą systemu. Obsługa podstawowych procesów, takich jak rejestracja czasu pracy, oraz wniosków – takich jak urlopowe – prowadzona jest przez Pulpit Pracownika.

Wyjście naprzeciw współczesnym realiom

Odpowiednio dobrany i wdrożony system klasy ERP pozwala sprawnie zaplanować proces produkcyjny, minimalizując rolę wielu innych, dotychczas używanych narzędzi. To inwestycja, która szybko się zwraca, pomagając zoptymalizować codzienne koszty.

Szczególnie istotna staje się tym samym w naszych dynamicznych czasach, wymagających dużego biznesowego pragmatyzmu. W cenie oprogramowania zyskujemy pełną kontrolę nie tylko nad produkcją, lecz całą naszą firmą. Korzyści bronią się same.

Najnowsze posty

Scroll to Top