enova365 elastyczny system ERP

enova365 – co to za system ? 

System enova365 to modelowe rozwiązanie klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem – bez względu na jego wielkość (dedykowane MŚP i dużym przedsiębiorstwom), elastycznie dostosowujące się do każdego biznesu.

Rozwiązanie niniejsze posiada szereg narzędzi umożliwiających i ułatwiających zarządzanie organizmem, jakim jest firma oraz wszystkimi zachodzącymi w nim procesami.

Elastyczność systemu enova365 przejawia się tym, iż można wybrać i dopasować tylko konkretna moduły i funkcjonalności systemu, konieczne do efektywnego zarządzania danym przedsiębiorstwem, na danym etapie jego rozwoju. Dzięki temu minimalizowane są koszty, a wraz z rozwojem firmy, system enova365 umożliwia dodawanie kolejnych modułów, tym samym tworząc indywidualne procesy wspierające każdy z obszarów działalności.

Każdy użytkownik systemu sam decyduje, które z jego narzędzi są dla niego w danym momencie potrzebne, rozbudowując program w wybranym kierunku.

System enova35 składa się z szeregu modułów oferując szereg możliwości dla biznesu:

 • Sprzedaż i CRM

optymalnie dobrany program CRM umożliwia rejestrację i kontrolę każdego działania i zdarzenia w przedsiębiorstwie, dzięki temu możliwe jest skuteczne zapanowanie nad procesami zachodzącymi w firmie, zarówno tymi złożonymi, jak też tymi typowymi i prostymi.

 • Handel i magazyn

Moduł ten zapewnia całościową obsługę zleceń i magazynu. To narzędzie, które tworzy i generuje konieczną dokumentację oraz zarządza kartotekami towarowymi wraz z ich poszczególnymi parametrami, takimi jak: cena, marża, stawka, rabat, promocja, grupa i inne.

Moduł, dzięki elastycznej konfiguracji dopasowuje się do konkretnego modelu biznesowego danego podmiotu. Ponadto możliwa jest integracja modułu z programami zewnętrznymi, m.in. systemami e-commerce, WMS, czy systemami do zarządzania produkcją.

 • Kadry Płace i HR

Moduł Kadry Płace i HR to kompleksowe narzędzie IT do zarządzania procesami kadrowymi i płacowymi. W pełni automatycznie i efektywnie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi:

– tworzy kopię złożonej struktury organizacyjnej firmy;

– umożliwia przeprowadzenie rekrutacji;

– przyspiesza proces ocen pracowniczych;

– usprawnia planowanie ścieżki rozwoju zawodowego;

– wpisuje się w normy polskiego prawa w odniesieniu do ewidencjonowania danych, naliczania płac, składek podatkowych i ubezpieczeniowych;

– współdziała z innymi systemami zewnętrznymi;

– zarządza wnioskami pracowników i ich czasem prac.

 • Finanse i księgowość

System posiada także moduł do prowadzenia pełnej księgowości (ewidencja dokumentów, księgowanie, przygotowywanie deklaracji i sprawozdań księgowych).

Umożliwia w dowolny sposób tworzyć plan kont, struktury ewidencyjne wraz z ich domyślnym ustawieniem. Automatyzuje procesy ewidencyjne oraz dekretowanie dokumentów. Zestawienia księgowe opracowywane są z uwzględnieniem takich danych jak: konta księgowe, realizowane projekty, procesy w CRM, a także inne predefiniowane obszary.

Moduł także generuje i wysyła pliki JPK, Split Payment oraz ewidencje rozrachunków walutowych z tabelą kursów i naliczeniem różnic kursowych.

 

 • Projekty

System to także idealne rozwiązanie do zarządzania i kontroli projektów, pozwala w sprawny i prawidłowy sposób zrealizować projekt od początku do końca. Zautomatyzowane operacje biznesowe pozwalają na zarządzanie przepływem zadań oraz na porządkowanie grup zadań.

Cechy modułu to przede wszystkim:

 • Opracowywanie budżetu projektu;
 • Kategoryzowanie i podział wydatków;
 • Opracowywanie prognoz sprzedaży i przychodów;
 • Ewidencjonowanie dokumentów;
 • Inteligentny kontroling.
 • Business Intelligence

Obejmuje inteligentne rozwiązanie analityczno-informatyczne, które na podstawie danych potrafi zoptymalizować procesy biznesowe, co przekłada się na rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Moduł ten to idealne narzędzie dla każdego, kto podejmuje decyzje strategiczne w danej organizacji.

Moduł działa w oparciu o wskaźniki efektywności tzw. KPI (Key Performance Indicators), które mierzą dynamikę sprzedaży, koszty pracownicze, weryfikują dane o należnościach i zobowiązaniach. System potrafi samodzielnie opracowywać wskaźniki i budować obszary analityczne o dodatkowe dane.  Moduł ten wykonuje również import danych z innych systemów i przedstawia je w enova365, dzięki temu znacząco ułatwia pracę w firmach działających na różnych systemach.

 • Produkcja

Moduł ten jest ściśle powiązany z modułem Handel i magazyn, umożliwia on opracowywać wzorcowe procesy produkcyjne, będące częściami składowymi poszczególnych etapów kompletnej technologii produkcji.

Rozwiązanie zapewnia skuteczne zarządzanie produkcją, kontrolę jakości oraz wydajności. Zintegruje wszystkie etapy produkcji począwszy od informacji od klienta, przez proces produkcji, aż do finalizacji zamówienia.

Moduł Produkcja to idealne rozwiązanie do pełnego i sprawnego zarządzanie produkcją, planowaniem, realizacją oraz jej rozliczaniem, a także ułatwiające obsługę magazynu.

 • Procesy

Moduł do sprawnego zarządzania procedurami, przepływu dokumentów pomiędzy pracownikami i działami oraz minimalizowania ryzyka błędu.

Sprawny przepływ informacji, danych i dokumentów to efektywna i szybka analiza i monitoring każdego etapu realizacji zadań.

Moduł Procesy powiązany jest z modułem CRM, umożliwiając rejestrację każdej aktywności w firmie, co przekłada się na skuteczną kontrolę każdego procesu w niej zachodzącego.

 

Oprogramowanie enova365 jest  kompleksowym narzędziem do efektywnego i sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem, dzięki któremu będzie możliwy skuteczny monitoring wszystkich procesów związanych z aktywnością gospodarczą przedsiębiorstwa.

Charakterystyczne dla systemu są wspólna baza danych oraz spójny interfejs, pozwalające w prosty i przyjemny sposób na pracę w każdym z obszarów.

System będzie stanowił mechanizm wspierania działalności gospodarczej, poprzez jego dopasowanie do potrzeb i oczekiwań danej firm, zapewniając rozwiązania niezbędne do rozwoju i wzrostu aktywności innowacyjnej Firmy.

System zapewni zwiększenie efektywności działalności oraz procesów wsparcia wewnątrz organizacji i poza nią.

Umożliwi gromadzenie, archiwizowanie i analizę danych, pochodzących z zachodzących w przedsiębiorstwie procesów biznesowych. System będzie wspomagał złożone procesy biznesowe, które wykraczają poza ramy organizacji i mogą być zintegrowane z procesami partnerów biznesowych.

 

Z systemu enova365 można korzystać zarówno na urządzeniach stacjonarnego, jak też mobilnych (m.in. tablet, telefon komórkowy) oraz  z każdego miejsca i w każdym czasie – korzystasz w dowolnej formie i zawsze tak jak lubisz!

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa z wdrożenia systemu ERP:

 • odczuwalne obniżenie kosztów i optymalizacja wydajności kosztowej;
 • optymalizacja wydajności czasowej (oszczędność czasu);
 • modułowe rozwiązanie – dostajemy tyle ile aktualnie potrzebujemy;
 • zaawansowane backup-y – bezpieczeństwo danych na najwyższym poziomie;
 • unikatowa konfiguracja dopasowana do indywidualnych potrzeb firm z możliwością poszerzania dostępnych funkcjonalności wraz z rozwojem organizacji;
 • opłata w formie wygodnego abonamentu;
 • ekspresowy dostęp i w każdym momencie do szczegółowych raportów i analiz;
 • skuteczne zarządzanie ryzykiem – wykluczenie ryzyka błędu.

Najnowsze posty

Scroll to Top