System OPTIMES
przy PRODUKCJI MASZYN

Celem producentów maszyn jest uzyskanie produktów powtarzalnych i o wysokiej jakości. Otrzymanie takich założeń zależne jest od skoordynowania i kontroli wiele procesów technologicznych, który każdy może składać się z setek różnych operacji.

Producenci maszyn często współpracują z podwykonawcami, co dodatkowo powoduje, że muszą kontrolować również jakość prac kooperatorów.

Dlatego też branża ta, poszukuje kompleksowego, w pełni zintegrowanego systemu zarządzania produkcją maszyn. Umożliwiającego koordynację oraz kontrolę każdego działu i procesu produkcji, oraz zautomatyzowanie poszczególnych operacji i czynności. 

Do takich zastosowań idealnie pasują rozwiązania bazujące na AI (ang. artificial intelligence), gdyż realnie odciążają one osoby decyzyjne w monotonnych, czasochłonnych i obarczonych ryzykiem błędu analizach.

Takie właśnie algorytmy sztucznej inteligencji tworzą system do zarządzania produkcją maszyn OPTIMES.