System OPTIMES
w OPTYMALIZACJI ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO

Obecnie na rynku większość firm funkcjonuje, poprzez zlecanie części prac podwykonawcom o stosownych kwalifikacjach. Wąskie specjalizacje powoduję, że takie rozwiązanie jest zdecydowanie opłacalniejsze od wykonywania tych prac we własnym zakresie.

Patrząc w kontekście planistów, generuje to dodatkowe wyzwanie, wiążące się ze sprawnym skoordynowaniem prac zarówno własnych pracowników, jak też zadań zleconych na zewnątrz.

OPTIMES to rozwiązanie usprawniające i ułatwiające prace planistyczne oraz sterowanie łańcuchem logistycznym, przede wszystkim pomocne tu będą funkcje wysyłania zamówień do dostawców oraz kontroli jakości otrzymanych produktów.

OPTIMES zapewni szybkie i bezbłędne zarządzanie i kontrolę optymalizacji łańcucha logistycznego, dzięki zaangażowaniu sztucznej inteligencji analizującej dostępne warianty działania.