System OPTIMES
przy PRODUKCJI LEKÓW

Farmacja to branża podlegająca rygorystycznym przepisom kontroli zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej (włącznie z kontrolą państwową). Służy to bezpieczeństwu zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, bowiem każde uchybienia w produkcji farmaceutycznej może zagrażać użytkownikom.

Rozwiązaniem wspierającym i ułatwiającym zarządzanie tak dużym ryzykiem jest zintegrowany system zarządzania produkcją leków, z dodatkową funkcjonalnością umożliwiającą wdrożenie stałych i powtarzalnych norm.

 

Taki system to OPTIMES, który zapewni proste i czytelne dla wszystkich systematyczne przestrzeganie procedur oraz będzie gwarancją otrzymania i zachowania najwyższych standardów produkcji. 

OPTIMES to również najlepsza pomoc dla kadry zarządzającej, a to za sprawą modułu integrującego wszystkie kluczowe elementy procesu produkcyjnego m.in. przyjmowania zamówień, współpraca z dostawcami oraz podwykonawcami, magazynowanie surowców, a następnie gotowych produktów, produkcja oraz efektywna kontrola jakości.