System OPTIMES
przy PRODUKCJI OPAKOWAŃ

Sterowanie procesem produkcji opakowań jest czynnością skomplikowaną, wynikającą ze specyfiki branży opakowaniowej, w której należy liczyć się ze zmiennościami w zakresie wielkości produkcji oraz parametrów samych produktów. Opakowania często są wykonywane na zlecenie producentów branż spożywczych, rolnych, farmaceutycznych, czy przemysłowym i ich wymogi są różne co do produktu finalnego (wymiar opakowania, materiał wykonania, czy nadruki na opakowaniach).

Zintegrowany system zarządzania produkcją opakowań staje się więc idealnym rozwiązaniem, pozwalającym na automatyzację procesów produkcyjnych opakowań i minimalizację ryzyka błędów.
OPTIMES posiada wszystkie, potrzebne z punktu widzenia firmy produkującej opakowania, moduły umożliwiające sprawne i skuteczne zarządzanie produkcją opakowań m.in. moduł planowania, realizacji i kontroli produkcji, moduł zamówień, rozliczania pracowników oraz monitorowania maszyn.