OPTIMES to narzędzie dedykowane zarówno dla dużych producentów, którzy uruchomiają WŁASNE NARZĘDZIOWNIE i wykonują formy wtryskowe, jak również mniejszych firm zlecających wykonywanie form wtryskowych na zewnątrz.

Korzyści dla branży narzędziowej wdrażającej system OPTIMES:

  • zwiększenie wydajności;
  • zwiększenie dokładności;
  • wzrost opłacalności procesów produkcyjnych.

Korzyści niniejsze są istotne dla branży narzędziowej, ponieważ prace wykonywane przez ten sektor wymagają najwyższej precyzji, a każdy błąd może być kosztowny dla firmy.
Dlatego niezwykle ważne jest zautomatyzowanie procesu produkcji oraz stosowanie procedur i technologii możliwych do stałej weryfikacji i doskonalenia.

Wdrożenie systemu OPTIMES przełoży się na maksymalną wydajność firmy oraz odporność na przestoje i awarie.