Comarch ERP Optima – co to za system ? 

Comarch ERP Optima jest obecnie najpopularniejszym systemem do zarządzania przedsiębiorstwem w Polsce. Dedykowany małym i średnim firmom każdej branży.
Posiada szereg modułów do obsługi każdej sfery biznesu co czyni go najbardziej optymalnym programem do zarządzania firmą, zautomatyzowania pracy oraz usprawnienia przepływu informacji pomiędzy działami i pracownikami.
Comarch ERP Optima to kompleksowe narzędzie do efektywnego i sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem, do tego intuicyjne i proste w obsłudze, dostępne również w wersji on-line oraz jako aplikacja na urządzenia mobilne (smartfony i tablety).
System ten to niezawodne i wielofunkcyjne rozwiązanie zapewniające optymalny dla profilu danego przedsiębiorstwa zestaw funkcjonalności. Comarch ERP Optima jest narzędziem do w pełni bezpiecznego i zoptymalizowanego zarządzania, przetwarzania i zabezpieczania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz całych archiwów dokumentów.
Wdrożenie systemu przełoży się na zmniejszenie kosztów oraz zwiększenie zysków w firmie, oraz na zachowanie wysokiej konkurencyjności na rynku.
Comarch ERP Optima składa się z szeregu modułów, które oferują szereg możliwości dla biznesu.
Moduły poprzez pełną integrację między sobą oraz z innymi urządzeniami i systemami informatycznymi, umożliwiają niczym nie ograniczony przepływ danych oraz dokumentów, co przekłada się na znaczące zwiększenie produktywności wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Comarch ERP Optima moduły:

 • Faktury – moduł ten przeznaczony jest do wystawiania dokumentów handlowych oraz opracowywania cenników. W sposób zrozumiały i instynktowny umożliwia wystawianie:
 • faktury sprzedaży;
 • faktur zakupu;
 • faktur pro forma i zaliczkowych;
 • paragonów;
 • faktur RR;
 • faktur wewnętrznych sprzedaży i zakupu;
 • faktur korygujących.

Moduł Faktury to:

 1. prosta, przejrzysta i intuicyjna obsługa;
 2. możliwość wystawiania faktur w złotówkach oraz w walucie obcej;
 3. definiowanie warunków współpracy indywidualnie dla każdego klienta;
 4. wszelkie informacje zawsze szybko i w jednym miejscu;
 5. możliwość wymiany danych z innymi systemami;
 6. konfiguracja i dostosowanie modułu do potrzeb użytkownika.
 • Handel i magazyn – jest to moduł pozwalający na zarządzanie sprzedażą i magazynowaniem.

Posiada wszystkie funkcje modułu Faktury, a dodatkowo zapewnia pełną kontrolę procesów logistycznych w danej firmie, co przekłada się na efektywne zarządzanie stanami magazynowymi. Doskonałe narzędzie do zastosowania w każdej branży.

Korzyści z wdrożenia modułu:

 1. pełna kontrola nad procesami sprzedażowymi i magazynowymi — wszystkie dane dotyczące sprzedaży i magazynu znajdują się w jednym miejscu;
 2. optymalizacja i uproszczenie pracy osób zaangażowanych w procesy logistyczne;
 3. integracja z dowolnym programem informatycznym stosowanym w magazynie;
 4. raporty i analizy dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika, umożliwiają dokładne określenie minimalnych i maksymalnych stanów magazynowych.
 • Detal – dedykowany dla podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną, jako niezawodne narzędzie do pracy w sklepach, w gastronomi, w handlu. Służy do wystawiania paragonów, a także powiązanych z nimi faktur sprzedaży. Zapewnia prostą i intuicyjną obsługę, posiada przyjazny interfejs, współdziała z ekranami dotykowymi oraz czytnikami kodów kreskowych.

Wdrażając moduł Detal zapewniasz sobie:

 1. szybka i bezproblemową sprzedaż;
 2. możliwość dostępu do informacji o towarach z każdego miejsca i w każdym czasie;
 3. indywidualną konfigurację dostosowaną do potrzeb danego sprzedawcy;
 4. szereg dodatkowych funkcjonalności usprawniających pracę;
 5. integrację z centralną bazą danych oraz urządzeniami fiskalnymi i drukarkami kodów kreskowych.
 • Serwis – moduł do obsługi zleceń serwisowych w firmie, do tworzenia harmonogramów, automatycznego fakturowania zleceń, czy rejestrowania urządzeń serwisowych.

Korzyści z wdrożenia modułu to m.in.:

 1. automatyczne tworzenie zleceń serwisowych w oparciu o dokumenty handlowo-magazynowe;
 2. zautomatyzowane tworzenie zleceń cyklicznych;
 3. zautomatyzowane fakturowanie zleceń.
 • e-Sklep – umożliwia prowadzenie sprzedaży w sieci. Udostępnienie klientom rozbudowanej oferty wraz z możliwością zakupu bez wychodzenia z domu, za pomocą szybkiego kanału przekazu spowoduje pozyskanie nowych kontaktów oraz znacznie ułatwi dostęp do informacji zagranicznym kontrahentom.

Najważniejsze korzyści z zastosowania modułu to:

 1. zautomatyzowana integracja danych między sklepem internetowym, a systemem informatycznym firmy;
 2. informacje o dostępności towaru w czasie rzeczywistym;
 3. zsynchronizowane stany magazynowe;
 4. natychmiastowe rozliczenie sprzedaży internetowej w głównym systemie księgowym.
 • Księga Podatkowa – moduł umożliwia obsługę księgową firm oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym na podstawie KPiR.
 • Księga Handlowa – niniejszy moduł pozwala na prowadzenie pełnej księgowości w przedsiębiorstwie w oparciu o Ustawę o rachunkowości. Moduł umożliwi opracowanie dowolnego, wielopoziomowego planu kont, sprawdzenie stanu kont księgowych, przygotowania i wysłanie e-deklaracji do US i ZUS oraz wygenerowanie sprawozdań finansowych.
  Zastosowanie modułu Księga Handlowa zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy.
 • Kasa/Bank – narzędzie niezbędne w celu ewidencjonowania wydatków i wpływów oraz przekazywania zawsze aktualnych danych na temat kondycji finansowej firmy.
  System umożliwi zoptymalizowane zarządzanie płatnościami i rozliczeniami transakcji, a także pełną kontrolę nad płynnością finansową.
 • Środki trwałe – to moduł do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  Daje możliwość wyboru metody amortyzacji, naniesienia do systemu całego majątku trwałego oraz WNiP, wyposażenia, środków w budowie, przeszacowania wartości środków trwałych, pozwala na uwzględnienie ulg inwestycyjnych, które mają przełożenie na efektywne zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Moduł środki trwałe to zapewnienie firmie:

 1. efektywnego i korzystnego zarządzania jej majątkiem;
 2. kompletnej i aktualnej informacji o jej majątku w jednym miejscu;
 3. elastyczności i swobody w odpowiednim wyborze metod amortyzacji;
 4. zautomatyzowanych procesów, przekładających się na oszczędność czasu.
 • Płace i kadry – jest modułem do definiowania składników wynagrodzenia, zintegrowany z programem Płatnik, potrafi samodzielnie naliczać i generować deklaracje podatkowe, wyliczać składki ZUS oraz deklaracje dla zarządu, czy właściciela firmy, a także umożliwia przygotowanie deklaracji dla PFRON. Dedykowany jako niezawodne narzędzie dla każdej firmy niezależnie, czy zatrudnia 5, 50, czy 250 pracowników.
  Moduł ten powoduje, że Comarch ERP Optima jest najchętniej wybieranym rozwiązaniem przez biura rachunkowe.
  Zarządzanie i obsługa działu kadr i płac (HR) wiąże się ze stałym sprawdzaniem zmieniających się przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Moduł Płace i kadry, poprzez stałe i regularne aktualizacje uwzgledniające wszelkie zmiany, gwarantuje natychmiastową reakcję na zmieniające się wymogi prawne, m.in. za pomocą wsparcia dla Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) czy e-Teczek pracowniczych.

Płace i kadry to moduł:

 1. dostosowany do potrzeb i oczekiwań odbiorców;
 2. opracowany z myślą by pomagać i usprawniać pracę małych i średnich firm;
 3. dostosowany zawsze do aktualnych przepisów;
 4. zapewniający maksymalnie zautomatyzowany proces rozliczania pracowników;
 5. zintegrowany z modułem księgowym Comarch ERP Optima.
 • Analizy Business Intelligence – moduł niezbędny do przygotowywania i generowania analiz danych w firmie i o firmie w postaci wykresów graficznych i tabel.
  Dedykowany przede wszystkim właścicielom i osobom zarządzającym małymi i średnimi przedsiębiorstwami, którym zapewnia dane konieczne do monitorowania, kontrolowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Raporty generowane są błyskawicznie, co przekłada się na efektywniejsze działania i optymalizację kosztów.

Najważniejsze korzyści z zastosowania modułu to:

 1. pełniejszy, dokładniejszy i aktualny wgląd w działalność firmy na każdej jej płaszczyźnie;
 2. efektywniejszy proces decyzyjny i skuteczniejsza realizacja zaplanowanych celów biznesowych;
 3. znaczne ograniczenie kosztów związanych z pozyskiwaniem danych analitycznych;
 4. znaczna oszczędność czasu, dzięki błyskawicznie generowanym raportom;
 5. skuteczne zarządzanie kluczowymi wskaźnikami efektywności.
 • CRM – ten moduł to narzędzie służące do zarządzania kontaktami z klientem – archiwizuje i porządkuje doświadczenie danego podmiotu, stanowiąc „pamięć firmy” uniezależnioną od jej pracowników oraz odbiorców. W ten sposób zgormadzona historia działań danej firmy umożliwia tworzenie wielokierunkowych analiz i trafnych strategii. CRM aktywnie przyczynia się do tworzenia nowego charakteru firmy, zapewnia zindywidualizowane podejście do klienta oraz proste, wyspecjalizowane i spersonalizowane opracowywanie ofert. Klient zostaje pozytywnie zaskoczony pamięcią firmy o najdrobniejszych szczegółach, które wyróżniają go spośród innych odbiorców.
  CRM przyczynia się także do zsynchronizowania działań pracowników i zoptymalizowania czasu tych działań.

Praca z systemem CRM to:

 1. intensyfikacja działań względem najbardziej rokujących klientów;
 2. budowanie trwałych i wieloletnich więzi biznesowych;
 3. trwalsza oraz przejrzystsza struktura firmy;
 4. nowoczesny i skuteczny sposób zarządzania relacjami z kontrahentami.
 • Obieg dokumentów – moduł przeznaczony do zbierania oraz katalogowania każdego rodzaju dokumentów firmy, takich jak pliki Pdf, Word, Excel, skany, zdjęcia i inne.
  Narzędzie to umożliwia obsługę dokumentów firmowych w wymiarze elektronicznym. Cała dokumentacja firmy może zmienić swoją formę z papierowej na elektroniczną. Moduł usprawnia procesy dotyczące obsługi dokumentów oraz zapewnia skuteczną kontrolę, archiwizację i zarządzanie dokumentami firmy.
 • e-Pracownik – moduł w sposób zautomatyzowany pozwala zarządzać zasobami ludzkimi w firmie, czasem pracy, urlopami oraz planowaniem delegacji pracowników.

 

Comarch ERP Optima poprzez zindywidualizowane rozwiązania jest najchętniej wybieranym oprogramowaniem do zarządzania przedsiębiorstwem przez firmy każdej z branż na rynku. System jest profesjonalnym narzędziem, przygotowanym pod podmiotowe potrzeby odbiorcy. Oferuje dostęp poprzez model stacjonarny, jak i model usługowy, pozwalający zarządzać przedsiębiorstwem oraz zachodzącymi w nim procesami przez internet – z dowolnego miejsca w którym aktualnie przebywasz.

Działamy na rynku od kliku lat oraz posiadamy zespół specjalistów IT z wieloletnim doświadczeniem w branży, dlatego też mamy świadomość, jak liczne profity przynosi firmie wdrożenie systemu Comarch ERP Optima. Skupiamy się na potrzebach naszych klientów i potrafimy dopasować rozwiązanie odpowiadające im wymaganiom i potrzebom.

Zapraszamy po więcej informacji.

Leave a Reply